Algemeen Nieuws

Beste waterpolo- en zwemvrienden van de Vuursche,

 

Helaas zijn we nog lang niet van het virus af, het grijpt zelfs steeds verder om zich heen. Het kabinet heeft daarom deze week weer maatregelen moeten nemen om verdere verspreiding van het corona virus zo veel mogelijk te voorkomen. Dit beleid heeft helaas de nodige consequenties voor ons.

Omdat we uiteraard het landelijke beleid van het kabinet volgen, moeten wij iedereen, vanaf 6 november 2021, van boven de 18 verzoeken om enkel naar het zwembad te komen met een geldig corona toegangsbewijs oftewel QR code en een geldig legitimatiebewijs. Wij gaan ervan uit dat je weet hoe je een geldige QR code kan verkrijgen en kan tonen. Dit is verplicht, dus zonder geldige QR code mag je helaas De Trits niet betreden. Hierop zal ook toegezien worden. Dit geldt zowel voor de trainingen als voor de wedstrijden. De plicht voor een coronatoegangsbewijs geldt niet voor vrijwilligers die functioneel aanwezig moeten zijn, zoals trainers, coaches, officials etc.

Hopelijk zullen deze maatregelen opleveren wat wordt beoogt en zijn verdere maatregelen niet noodzakelijk. We zullen de ontwikkelingen uiteraard nauwlettend blijven volgen.

 

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur
Marcel Verwoerd
Voorzitter