Algemeen Nieuws

Beste waterpolo- en zwemvrienden van de Vuursche,

Afgelopen dinsdag was er wederom een ​​persconferentie, waarin het kabinet heeft aangegeven dat de huidige lockdown verlengd wordt tot minimaal 2 maart, waarbij ook de avondklok voorlopig nog gehanteerd zal blijven.

Hoe vervelend dat ook is, het is natuurlijk noodzakelijk en daarom kunnen we enkel begrip hebben voor de maatregelen, gezien de opmars van verschillende nog besmettelijkere varianten. Helaas kunnen wij zwemmers niet langer onze geliefde sport niet uitoefenen. We moeten dus nog geduld blijven tot wanneer de zwembaden weer open mogen.

Voor de leden van de zwemverenigingen is het wel toegestaan ​​om buiten te sporten in groepjes van maximaal 2 personen met een minimale afstand van 1,5 meter. Kinderen t / m 17 jaar mogen met hun eigen team buiten sporten. Uiteraard hebben wij nagedacht om hier een invulling aan te geven. Aangezien dit door alle beperkingen is, is het mogelijk om te realiseren en omdat de meeste genomen maatregelen zijn bedoeld om de mobiliteit te beperken, is het niet mogelijk om een ​​mogelijke invulling aan te geven. Zodra de beperkingen minder worden, gaan we daar zeker weer naar kijken.

De KNZB doet ondertussen onderzoek naar de mogelijkheden die er zijn met betrekking tot de invulling van de competities of eventueel vervangende activiteiten. Zij gaan er nog altijd vanuit dat de competities dit voorjaar nog een kunnen gaan krijgen. De geplande waterpolowedstrijden eventueel doorgeschoven kunnen worden naar mei en juni. Wij inventariseren daarom de mogelijkheden voor het spelen van wedstrijden in deze 2 maanden oa bij onze accommodatie en willen het hierbij ook alvast delen met jou. Houdt er dus rekening mee dat dit tot de mogelijkheden behoort. Voor de zwemwedstrijden zijn er andere omdat het zwemseizoen deze maanden al ingepland staat.

Uiteraard zijn deze gedachten ambitieus en moeilijk in te schatten hoe realistisch ze zijn. Vooralsnog blijven de zwembaden tot begin maart waarbij het volledige afronden van de zwem- en waterpolocompetitie ons een laatste en bijna onmogelijke opgave lijkt. Het langer gesloten blijven van de zwembaden houdt in ieder geval in dat wij als vereniging al geruime tijd niet hebben kunnen bieden wat jullie het liefst doen: zwemmen! Om deze reden meldde ik de vorige al dat wij als bestuur besloten hadden om de helft van de bijdrage te innen in kwartaal 1. Omdat de aanhoudende lockdown ons echter niet veel langer uit het zwembad weg houdt, zijn wij van mening dat deze compensatie voor onze leden niet voldoende is en hebben we besloten het eerste kwartaal niet te innen.We hopen dat je dit kan waarderen en je onze vereniging verder blijft steunen. Het blijft nog even afwachten maar als we allemaal gezond blijven duiken we straks weer met zijn allen het water in. Voor nu: Blijf thuis en houd vol.


Namens het bestuur

Marcel Verwoerd

Voorzitter