Algemeen Nieuws

Lieve Vuursche vrienden,

 

Heel ouderwets kom ik ieder jaar met mijn dampende stoomboot aan,

niet hybride of electrisch, ik ben inderdaad nog te weinig met het milieu begaan.

 

Mijn vervoer hangt nooit ergens aan een laadpaal,

de Sint is allerminst CO2 neutraal.

 

Zelfs de schimmel van deze suikeroom,

loopt niet op groene stroom .

 

‘Ga eens met je tijd mee Sint’, roepen de Pieten mij al jaren toe,

maar ik zou eerlijk gezegd niet goed weten hoe.

 

Ik kan er wel over nadenken, maar heeft dat nog wel zin?

want ik kom sowieso steeds lastiger Nederland in.

 

Mijn zwarte pieten worden steeds vaker geweerd,

want hun kleurtje is blijkbaar een beetje verkeerd.

 

Daarom heb ik er alles aan gedaan om ze een ander kleurtje te geven,

en dan verandert een Chinees virus plotsklap drastisch ons leven.

 

Werd ik met mijn kleurrijke pieten in Nederland toch weer hartelijk welkom geheten,

gooit zo’n virus nu weer roet in het eten.

 

Misschien had je het nog niet goed opgemerkt,

maar ook de Sint wordt nu in het reizen behoorlijk beperkt.

 

De Sint dacht alles wel al meegemaakt te hebben met zijn leeftijd van 187 jaar,

dat zou je inderdaad wel denken, nou vergeet dat dus maar.

 

Kwam je tot 2020 iedereen gewoon nog in het zwembad tegen,

ons leven heeft ineens toch een heel andere wending gekregen.

 

Werd er tot aan maart in de Trits nog baantjes gezwommen en volop gescoord,

toen had nog niemand van het virus COVID-19 gehoord.

 

‘Het zal nog wel meevallen met zo’n pandemie’, dachten we in het begin,

maar al snel zaten we er ook in Nederland middenin.

 

Het viel helaas niet te vermijden,

er kwam abrupt een einde aan alle zwem- en waterpolowedstrijden,

 

Wanneer kunnen we weer gaan zwemmen, wie zal het weten?

een paar maanden hebben we in onzekerheid gezeten.

 

In de zomermaanden begonnen we het virus wel wat meer onder controle te krijgen,

maar al snel daarna begonnen de besmettingsaantallen weer te stijgen.

 

Dit betekende zelfs dat het zwembad even dicht moest gaan,

en kwam overal weer abrupt een einde aan.

 

Gelukkig hadden we in de zomer op de ijsbaan nog wel veel buiten gesport,

maar de zwem- en waterpolowedstrijden in oktober duurden wel weer erg kort.

 

Het moest wel volledig stoppen, want er waren weer teveel mensen besmet,

wat hebben onze vrijwilligers in deze maanden een hoop werk verzet.

 

We zullen nog veel meer en veel vaker een beroep op deze mensen moeten doen,

want we weten zeker: dit wordt een vreemd seizoen.

 

De berichten over een goed werkend vaccin zijn gelukkig nu wel erg hoopvol,

Het schijnt toch ook veel beter te werken dan paracetamol.

 

Er waren werkelijk een hoop mensen die dat van aspirine of paracetamol dachten,

maar laten wij nu het vaccin maar afwachten.

 

Alles blijft natuurlijk nog wat onzeker, maar heel misschien,

gaan we elkaar daardoor toch snel weer in het zwembad zien.

 

Over niet al te lange tijd zullen we vast allemaal weer het zwembad in duiken,

we kunnen daarbij nog wel altijd heel veel hulp gebruiken.

 

Er staan voor onze club ongetwijfeld weer een hoop vrijwilligers klaar,

want 2021 wordt vast en zeker een beter zwem en waterpolo jaar.

 

Alle aankomende evenementen zijn echter nog wel van de baan,

het Sinterklaasfeest en Nieuwjaarsinstuif kunnen helaas ook niet doorgaan.

 

Al met al blijft het dus nog even een onzekere tijd,

hopelijk raken we daardoor niet teveel leden kwijt.

 

Mede daarom hebben we voor een tweede maal de contributie inning gehalveerd,

wij hopen dat je dit gebaar in deze tijd extra waardeert.

 

Eerste kwartaal 2021 zullen we dus maar de helft van de contributie incasseren,

we gaan er vanuit dat dat voldoende is maar de tijd zal het leren.

 

Om ons extra te helpen kan terugstorten natuurlijk altijd,

bij onze penningmeester kan je gerust al je centjes kwijt.

 

Mocht je dus al een tijdje over een goed doel voor je overgebleven vakantiecentjes nadenken,

je kunt ze altijd nog aan Z.C. de Vuursche schenken.

 

Blijf in ieder geval allemaal hopen op een goed en snel herstel,

dan redden wij het allemaal wel!

 

Helaas moeten we intensief contact met elkaar nog wel even blijven vermijden,

maar dan zien we elkaar vast wel terug in betere tijden.

 

Daarom zeg ik tot slot: Blijf gezond!

en houd daarbij dit presentje (als aardigheidje voor jouw trouw aan onze club) voor je mond.

 

Sportieve groeten van de zwem en waterpolo Sint

 

Die het na 2 A-4tjes wel welletjes vind.