Algemeen Nieuws

Ruim een maand geleden schreef ik dat we waarschijnlijk waren beland in de tweede golf van de COVID19 en dat dat wellicht ook weer consequenties zou gaan krijgen voor onze sport.

Al snel bleek dat er allerlei maatregelen genomen moesten worden om überhaupt het zwembad nog in te mogen. Veel vrijwilligers van onze zwemclub hebben zich ingezet om aan alle voorwaarden te voldoen om zoveel mogelijk leden te kunnen laten zwemmen. De ene maatregel volgde echter al heel snel de andere op, zodat de meeste plannen en uitwerkingen zo weer de prullenbak in konden en er weer opnieuw van alles bedacht moest worden. Het aantal besmettingen bleef echter oplopen en voordat we het wisten ging het zwembad voor 2 weken dicht. Dit alles heeft veel gevraagd van onze vrijwilligers, die er bijna een dagtaak aan hadden om alle plannen uit te werken, toestemming te verkrijgen en jullie er bovendien allemaal over te communiceren. Ik wil iedereen enorm danken die hiervoor zijn of haar handen uit de mouwen heeft gestoken. In tijden van crisis leer je hoeveel onze vrijwilligers om onze zwemclub geven. Er is wederom heel veel werk verzet waarvoor ik een diepe buiging maak.

Gelukkig werd op de laatste persconferentie bekend gemaakt dat de tijdelijke maatregelen van 2 weken er weer grotendeels af gaan, zodat wij in ieder geval weer het zwembad in mogen. Concreet  betekent dit dat er vanaf vandaag, donderdag 19 november, weer gezwommen kan worden, al is het veelal nog met beperkingen. De zwembond KNZB heeft overigens besloten om zeker tot het einde van dit jaar alle competitiewedstrijden af te gelasten. Al deze wedstrijden zullen zeer waarschijnlijk ook niet meer worden ingehaald.

Omdat er helaas veel trainingmogelijkheden zijn uitgevallen en het er ook niet naar uit ziet dat er veel wedstrijden in competitieverband gezwommen zullen worden, hebben wij als bestuur nagedacht of wij wederom een bepaalde compensatie zouden kunnen treffen. Wij hebben besloten om een vergelijkbare tegemoetkoming te verstrekken zoals eerder is gedaan in kwartaal 3 van dit jaar. Deze nieuwe compensatie houdt in dat we in het eerste kwartaal van 2021 de contributie zullen reduceren tot de helft.

Uiteraard zijn wij als zwemclub voor een gezonde financiële situatie zeer afhankelijk van de contributie inkomsten. Het beëindigen van het lidmaatschap door maar enkele leden kan ons nu maar zeker in de toekomst in serieuze problemen brengen. De positieve berichten de afgelopen dagen over het ophanden zijnde van een goed werkend vaccin, geeft ons het vertrouwen dat we in 2021 weer onze zwem- en waterpolowestrijden kunnen spelen en ook het vertrouwen dat we jullie allemaal als lid in 2021 weer in het zwembad zullen treffen. Overigens zal dit niet bij de traditionele Nieuwjaarsbijeenkomt zijn want die laten wij begrijpelijkerwijs vervallen. Hiervoor in de plaats hebben wij wel iets anders bedacht, wat je binnenkort allemaal thuis kunt verwachten.

Blijf allemaal gezond en -al zal het dit jaar anders zijn dan anders- alvast heel fijne Feestdagen gewenst.

 

Namens het bestuur

Marcel Verwoerd

Voorzitter