Algemeen Nieuws

Op 27 februari 2020 werd voor het eerst officieel het coronavirus COVID19 vastgesteld in Nederland. Inmiddels zijn we ruim een half jaar verder. Wennen aan dit nieuwe normaal doen we echter nog allerminst en dat is logisch. We willen het niet en zijn het zeker niet gewend. Wij mensen willen dicht bij elkaar kunnen zijn en samen kunnen leven.

Vanaf maart ging het helaas heel hard en kwamen we al snel in een intelligente lock-down. Dit betekende dat vrijwel het hele sociale leven stil kwam te liggen. Geen evenementen, geen sportwedstrijden, geen horeca, zelfs school en de werkplek moesten we vermijden. En masse gingen we thuis werken en onderwijs werd digitaal en online. Ook onze sport, het zwemmen, werd hard geraakt. Zwembaden gingen dicht, de competitie werd vroegtijdig beëindigd en het vooruitzicht dat we hadden was pas per 1 september. Gelukkig kwam het dagelijks leven vanaf mei wel weer langzaam op gang en konden we weer steeds meer ondernemen. Zodoende konden we toch nog van een redelijke zomer genieten, er werd door de Vuursche zelfs gesport op de ijsbaan.

Helaas blijkt nu toch dat we misschien wat te vroeg gejuicht hebben en we toch iets teveel in direct contact met elkaar gekomen zijn. Waar iedereen al voor vreesde mag ik momenteel toch wel een feit noemen; we zitten in de tweede golf. Wat gaat dit nu betekenen voor ons? We zullen het moeten afwachten en de berichtgevingen nauwlettend moeten blijven volgen. Daarmee kunnen we als bestuur ook de juiste beslissingen nemen om verantwoord met deze vreemde situatie om te blijven gaan. Vooralsnog lijken we onze sport nog uit te kunnen blijven oefenen, zij het wel met de nodige beperkingen en maatregelen. Voor ieder zwembad is dit trouwens anders en zullen de plaatselijke richtlijnen bestudeerd moeten worden. Ook voor ons eigen zwembad is er een richtlijn.

Helaas krijgt deze tweede golf ook grotere consequenties voor onze vereniging en leden. Door het plots flink oplaaien van de besmettingen zijn veel leden huiverig om hun sport weer te gaan beoefenen. Waterpolo is immers een contactsport en bij het baanzwemmen zijn we met veel zwemmers tegelijk in het zwembad aanwezig. Meerdere leden voelen bovendien dat zij in de zogenaamde risico groepen vallen, of hebben andere redenen om extra voorzichtig te zijn. Allemaal heel erg begrijpelijk, wij respecteren uiteraard ieders instelling hierin. Dit houdt wel in dat veel leden het zwembad voorlopig niet willen bezoeken en niet in competitie verband wedstrijden willen gaan spelen. We hebben hiervoor bij het waterpolo zelfs al een team uit de competitie moeten terugtrekken en we hopen van harte dat de andere teams wel een goede invulling kunnen blijven geven aan hun wedstrijden. Misschien wordt het af en toe lastig om een team op de been te brengen of om het complete zwemprogramma voor de baanzwemmers in te vullen. Het wedstrijdzwemmen zal zoals het er nu uitziet ook de competitie kunnen gaan starten, zij het met enkele beperkingen. Het bestuur zal de ontwikkelingen voor waterpolo en baanzwemmen nauwlettend blijven volgen en naar mogelijke oplossingen zoeken.

Zie voor de laatste ontwikkelingen het bericht van de KNZB:

Door al deze maatregelen en beperkingen hebben we elkaar al lange tijd niet meer kunnen zien en ik vrees dat dat ook nog wel wat langer zal duren. Het samen sporten en het sociaal genieten is op dit moment erg lastig. Alle beperkingen die ons nu weer opgelegd worden en sociale activiteiten die ons afgenomen worden, gaan ons echter ook weer meer vrije tijd geven. Met deze vrij tijd zou jij onze club extra goed kunnen ondersteunen! Bedenk ook: Wil je zelf of je kind lekker laten sporten, dat kan niet zonder vrijwilligers die zich hier geheel belangeloos voor inzetten. Voor jou en het plezier van jouw kind! Doe daar dus iets voor terug! Het is vaak niet veel moeite.

Wij zijn bovendien extra genoodzaakt, door alle COVID19 maatregelen die er van ons verwacht worden, veel meer vrijwilligers in te zetten bij wedstrijden en trainingen. Het één zou het ander dus heel goed kunnen aanvullen. Jij krijgt meer vrije tijd, wij zoeken veel vrijwilligers!

We hebben bijvoorbeeld veel toezichthouders nodig, daar waar dat voor het COVID19 tijdperk niet gold. Een punt van grote zorg is dat we niet zoveel vrijwilligers hebben. Zij die er wel zijn verzetten vaak al zoveel werk. Wij maken ons grote zorgen over de inspanningen die onze huidige vrijwilligers moeten leveren om jou of jouw kinderen hun spelvreugde te kunnen geven. Alles wat er momenteel gevraagd wordt kan evenvoudigweg niet opgebracht worden door enkel de beperkte vrijwilligers die we nu hebben. Evengoed zijn we al enige tijd op zoek naar wat uitbreiding op werkelijk ieder vlak. Zowel op bestuurlijk niveau als uitvoerend. We zoeken trainers, officials, juryleden, scheidsrechters, opzichters, maar ook gewoon personen voor wat hand en span diensten en dat hoeft echt geen avonden te kosten.  

We hebben jou echt nodig! Meld je alsjeblieft aan. Vele handen maken licht en bovendien heel leuk werk! Meld je bij ons aan of informeer gewoon eens waar we zoal hulp bij kunnen gebruiken. Ieder bestuurslid is hiervoor aanspreekbaar, maar natuurlijk ook de vele andere vrijwilligers van onze club. We zien je graag!

Hopelijk tot in het zwembad. Wees voorzichtig en blijf gezond!

 

Namens het bestuur

Marcel Verwoerd

Voorzitter

 

Onze voornaamste vacatures:

  • Scheidsrechter
  • Wedstrijdofficial
  • (hulp)trainer
  • Wedstrijdsecretariaat
  • Afgevaardigde waterpolocommissie (bestuursfunctie)
  • Afgevaardigde sponsorcommissie (bestuursfunctie)