Algemeen Nieuws

Geachte leden,

Helaas is tijdens de automatische incasso van de contributie van kwartaal 3 (op 1 juli 2015) het verkeerde bedrag geïncasseerd. De contributie was verhoogd maar deze is abusievelijk nog niet doorgevoerd. De komende contributie met betrekking tot het vierde kwartaal 2015 zal derhalve iets worden verhoogd qua bedrag zodat e.e.a. in totaal voor het jaar 2015 weer klopt.

Vanaf 1 januari 2016 zullen we dan weer de bedragen incasseren zoals is aangenomen door de leden tijdens de A.L.V. op 8 April 2015. Lees hier de contributietarieven