Algemeen Nieuws

Nederland komt steeds meer van het slot. De volgende fase is aangebroken. Per 1 juli worden de maatregelen tegen de verdere verspreiding van het COVID-19 virus nog verder versoepelt. Kleine evenementen worden toegestaan, clubkantines gaan open en het kabinet heeft zelfs aangegeven dat contactsporten weer zouden mogen in wedstrijdverband mits direct daarna de anderhalve meter regel weer wordt toegepast. Zwemmen en waterpolo zou dus weer mogelijk moeten zijn, al geeft de exacte invulling hiervan ons nog genoeg stof tot nadenken. Dat we steeds meer mogen en het zwembad weer in kunnen duiken is in ieder geval duidelijk en zeer hoopgevend.

 

Voor het uitoefenen van onze sport maken wij gebruik van het zwembad De Trits. Dit zwembad had een grondige renovatie gepland staan in de zomer, in de weken dat het zwembad altijd voor ons gesloten is. Door de Corona maatregelen zou deze renovatie echter ernstige vertraging gaan oplopen zodat daarmee de geplande opening per 1 september in gevaar zou komen. Omdat er in de eerste fase van de Corona uitbraak ook nog geen enkel perspectief was voor het zwembad om op korte termijn weer open te mogen gaan, is in overleg besloten de renovatie eerder te laten starten en het zwembad al eerder te sluiten. Om deze reden konden wij vanaf de start van de renovatie in mei tot aan 1 september a.s. niet gebruik maken van het zwembad, alle mogelijke beslissingen van het kabinet ten spijt. Dit geeft ons echter wel zekerheid over de periode na 1 september. Hoe de wereld er om ons heen dan uitziet weten we uiteraard allemaal nog niet maar het zwembad is er dan in ieder geval klaar voor.

Het bericht in de maand mei dat de buitensportclubs voorzichtig -en alleen nog voor de jeugd- mochten opstarten was natuurlijk goed nieuws en gelukkig konden wij daar als zwemvereniging ook gebruik van maken door met onze jeugd buiten te sporten op de ijsbaan. Een geweldig goed initiatief wat door onze leden, trainers en alle andere hulpvaardigen met beide handen is aangegrepen en sportief gebruik van is gemaakt. Een woord van dank gaat absoluut uit naar al onze vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt. Voor de zwemmers zelf, maar bovenal voor de trainers, is het een vreemde en uitdagende situatie om droogtrainingen te gaan verzorgen. Zij zijn daar met elkaar fantastisch in geslaagd zodat wij onze jeugd een fijn alternatief hebben kunnen bieden om toch weer met heel veel plezier en met elkaar sportief bezig te zijn. Als bestuur zijn wij heel gelukkig met deze hoge mate van betrokkenheid bij onze vereniging. Betrokkenheid die zo essentieel is, juist in deze coronatijd en voor het voortbestaan van De Vuursche. Deze week lopen de trainingen ten einde, maar we zijn aan het bekijken of bij voldoende animo van trainers en leden deze buitentrainingen misschien nog iets langer voortgezet kunnen worden.

 

Als bestuur zijn wij ook gaan nadenken over de volgende fase. Een belangrijk vraagstuk is natuurlijk wat wij met de contributie kunnen doen en een restitutie hierin wellicht mogelijk zal zijn. Tot op heden hebben wij de contributie gewoon bij je geïnd, mede ook op advies van de KNZB en omdat het uiteraard zeer onzeker is hoe het onze vereniging m.n. financieel allemaal zou gaan raken. Het advies van de KNZB is nog steeds ongewijzigd en zij hebben zelf bovendien ook nog geen toezeggingen gedaan over financiële compensatie naar de verenigingen, maar inmiddels hebben wij van ons zwembad De Trits mondeling de toezegging gekregen dat zij de niet afgenomen uren niet bij ons in rekening zullen brengen. Om deze reden zijn wij van mening dat wij een compensatie kunnen doen naar onze leden. Voor het derde kwartaal zullen we de contributie daarom verlagen tot de helft van het normale bedrag. Het vierde kwartaal zal dan wel weer volledig geïncasseerd worden. Uiteraard staat het je vrij om hiervan wel of niet gebruik te maken. Voor iedereen die De Vuursche een warm hart toedraagt en geen compensatie wenst, kan het resterende bedrag alsnog aan ons overmaken. Wij stellen dat gebaar uiteraard enorm op prijs en zullen al deze inkomsten als een reservering gaan opnemen. Reserveringen die wij normaliter eigenlijk niet kunnen maken maar wel nodig zijn om in de toekomst (veelal wat grotere) uitgaven te kunnen doen voor met name materialen die noodzakelijk zijn voor onze vereniging. Denk hierbij bijvoorbeeld aan tijdwaarneming, zwemplankjes, nieuwe tablets voor de wedstrijdsportformulieren, maar ook voor bijvoorbeeld een groot evenement als een lustrumjaar te kunnen vieren.

Helaas hebben we de ALV van afgelopen april moeten uitstellen en ondertussen hebben wij alle voorbereidingen getroffen om deze volledig digitaal af te handelen en hiervoor dus niet bij elkaar te hoeven komen. Kijk hiervoor op onze website www.zcdevuursche.nl. De nieuwe datum om deze ALV digitaal af te handelen is 8 juli a.s. Vanaf 1 juli zijn hiervoor de benodigde stukken ter inzage.

Wij zijn door het aftreden van 2 bestuursleden ook op zoek naar nieuwe vrijwilligers die ons bij onze taken zouden willen komen ondersteunen. Als je graag wilt meedenken, meepraten en mede richting wil geven aan ons beleid, kijk dan voor de functies en de aanmelding ook op onze website. Dus heb je in coronatijd eens goed nagedacht hoe jij meer zou kunnen betekenen voor deze wereld en je graag belangeloos voor iets maatschappelijks wilt gaan inzetten; meld je aan! Hopelijk wil jij ons komen versterken en kunnen we ook na dit coronatijdperk de juiste wegen kiezen en allemaal weer veel plezier beleven aan onze sport.

 

Tot slot wens ik iedereen een heel fijne zomer(vakantie) en blijf gezond!

 

Namens het bestuur

Marcel Verwoerd 

Voorzitter