Algemeen Nieuws

De Ledenvergadering werd gisteren gehouden in de kleine vergaderzaal in de Trits. Het feit dat er extra stoelen bij moesten komen gaf aan dat de opkomst groter was dan dat we over het algemeen zien bij voorgaande ledenvergaderingen. Om 20:30uur opende voorzitter Marcel Verwoerd de Ledenvergadering. Het bestuur presenteerde de jaarrekening. Het positieve financiële beeld over 2017 was mede te danken door de inzet van leden om via acties geld te genereren. O.a. De Grote Clubactie, loterijen en het Sinterklaasfeest waren een succes. Een compliment aan de leden, sponsor- en evenementencommissie was op zijn plaats. Het bestuur rekent er dan ook op dat dit in 2018 een vervolg krijgt.

Tegenover dat positieve beeld staat het grote scheidsrechterprobleem bij de waterpolo-afdeling. De dreiging van het terugtrekken van seniorenteams is nog niet uit de lucht. Bestuur en de waterpolocommissie deden een zeer dringend beroep op de leden en ouders van jeugdleden om zich aan te melden als scheidsrechter! Nu direct interesse? Stuur een bericht aan de waterpolocommissie.

De ledenvergadering ging akkoord met de voorgestelde pilot voor één jaar om (toekomstige) waterpoloscheidsrechters een korting op de contributie te geven. De hoop is dat hiermee leden alsnog over de drempel gehaald kunnen worden en dat we het komend seizoen allemaal onze sport kunnen blijven spelen. De begroting geeft duidelijk aan dat de uitgaven voornamelijk bestaan uit huur aan de Trits en de afdracht aan de KNZB. Het bestuur is van mening en lichte het ook deze vergadering toe dat deze kosten gedragen moeten worden door de contributie van leden. De ledenvergadering liet zich informeren en ging akkoord met de voorgestelde contributieverhoging per 1 juli 2018.

Een algemeen belangrijk kritiekpunt was de samenwerking met de Trits (materiaal en financieel) en de toestand van het huidige scorebord. Het bestuur gaf aan het daarmee eens te zijn en hierover al in gesprek te zijn en dat voor 2018 te intensiveren. Op de begroting was inmiddels al een reservering voor het scorebord te zien. Maar sponsoring en/of andere financiële injecties zijn zeer hard nodig om het e.a. op korter termijn te realiseren.

Op de agenda stond ook een bestuurswisseling. Na vele jaren nam Eddy van der Dussen afscheid als bestuurslid. Als vader van zwemmende dochters rolde hij het vrijwilligerswerk bij de zwemafdeling binnen. En zo ging Eddy aan de slag met het organiseren van zwemwedstrijden, contact houden met collega zwemverenigingen, jureren, commissiewerk etc. Tevens wordt zijn constructieve bijdrage als bestuurslid zeer gewaardeerd. Naast Eddy nam ook Tijmen Pluimers afscheid als bestuurslid. Tijmen heeft een wat kortere tijd in het bestuur gezeten. Maar in die tijd heeft hij zich wel sterk gemaakt om de nodige veranderingen binnen de waterpolo-afdeling teweeg te brengen.
We zijn Eddy  en Tijmen zeer dankbaar voor het vele werk wat zij beiden hebben verzet voor het zwemmen (Eddy) en waterpolo (Tijmen). Uit handen van de voorzitter ontvingen beiden een persoonlijk kado voor hun inzet met daarop gevolgd een applaus van de aanwezige leden. Beide heren zult u nog zeker nog tegen blijven komen in het zwembad.

De beide heren werden opgevolgd door twee nieuwe leden. Voor de waterpolo-afdeling werd Patrick Terschegget unaniem gekozen als bestuurslid. Patrick is zeker geen onbekende binnen de waterpolo-afdeling. Actief speler, scheidsrechter, waterpolocommissielid en zet zich in voor zaken rondom sponsoring en financiële acties. Voor de zwemafdeling werd Corona Eijsbouts unaniem gekozen als bestuurslid. Als enthousiaste zwemouder en tijdwaarnemer loopt ze al een tijdje mee en is in voor een nieuwe uitdaging binnen de zwemafdeling. Beiden ontvingen een welkomstpresentje gevolgd door een applaus. We wensen Patrick en Corona veel plezier met hun bestuurswerkzaamheden voor de Vuursche. Om 22:00uur werd de ledenvergadering gesloten en nodigde voorzitter Marcel Verwoerd ieder uit voor een drankje en om ontspannen na te praten.

 

Jeroen Hof - Vuursche Internet Team