Algemeen Nieuws

Per 1 juli gelden nieuwe contributietarieven. Deze zijn vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op woensdag 11 april 2018. Tijdens de ledenvergadering moesten bestuur en leden vaststellen dat de kosten voor de vereniging (hoofdzakelijk huur zwembad en afdrachten zwembond) toenemen. De initiatieven en medewerking van leden om andere financiën middelen te genereren is afgelopen jaar 2017 effectief gebleken. Leden en bestuur spraken op 11 april jl. gezamenlijk uit dat dit in 2018 absoluut een vervolg moet krijgen om de toekomst financieel rooskleurig tegemoet te kunnen blijven zien.

Rond 28 juni wordt de contributie, met de nieuwe tarieven, voor het derde kwartaal automatisch geïncasseerd. Klik hier voor de nieuwe tarieven per categorie.

Voor vragen kun je, per e-mail, contact opnemen met onze penningmeester Maria Zaagman.