Algemeen Nieuws

Per 1 juli gelden nieuwe contributietarieven. Deze zijn vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op woensdag 12 april 2017. Tijdens de ledenvergadering moesten bestuur en leden vaststellen dat de kosten voor de vereniging (hoofdzakelijk huur zwembad en afdrachten zwembond) toenemen. Tevens blijven de initiatieven en medewerking van leden om andere financiën middelen te genereren effectief achter. Leden en bestuur spraken gezamenlijk hun zorgen uit en stelde vast dat dit jaar en komend seizoen, leden, bestuur en sponsorcommissie echt aan het werk moeten om de toekomst financieel rooskleurig tegemoet te kunnen zien.

Rond 29 juni aanstaande wordt de contributie, met de nieuwe tarieven, voor het derde kwartaal automatisch geïncasseerd. Klik hier voor de nieuwe tarieven per categorie.

Voor vragen kun je, per e-mail, contact opnemen met onze penningmeester Maria Zaagman.