Algemeen Nieuws

"Koninklijk scoren voor ons scorebord" heeft een enorm bedrag van 1500 euro opgeleverd. Een fantastisch resultaat na een geslaagd evenement. In alle vroegte waren er diverse leden al in de weer om de kraam in te richten en vanaf het begin tot aan het einde was er veel belangstelling voor ons doel: geld voor een nieuw scorebord.

Vele voorbijgangers kochten met belangstelling één of meerdere enveloppen om een lot te bemachtigen en daarmee een mooie prijs uit de superloterij te winnen. Ook de gesponserde doosjes verse aardbeien en de zakjes snoep vonden gretig aftrek. Spons gooien, het zetten van glittertattoos, nagels lakken waren o.a. activiteiten om daarmee zoveel mogelijk geld op te halen. Daarnaast waren er ook spontane donaties van voorbijgangers die de Vuursche een warm hart toedragen. Ook probeerden velen het aantal knikkers te raden. Het waren totaal 819 knikkers en Nick Stroombergen zat er met 815 het dichtst bij. Uit handen van Mariska Kraaikamp ontving hij een Fatboy Lamzac als hoofdprijs.

Naast het fantastische resultaat kunnen de jeugdige en oudere vrijwilligers ook trots zijn op het visitekaartje die ze hebben afgegeven. Zelfs diverse passerende politici en ook burgemeester Roël hebben met belangstelling naar de reden van ons doel geluisterd.

Deze succesvolle actie tijdens Koningsdag was een prachtig begin van de doorlopende actie "scoren voor ons scorebord"! Want we hebben het nieuwe scorebord nog niet binnen, maar deze actie is een stevige stap vooruit!
Heel veel dank aan alle leden en vrienden die met enthousiasme, voor en tijdens Koningsdag, hebben geholpen om "Koninklijk scoren voor ons scorebord" tijdens Koningsdag mogelijk te maken en er voor gezorgd hebben dat we een fantastisch bedrag van 1500 euro ophaalde. Daarnaast bedanken we onderstaande ondernemers voor hun steun om o.a. de superloterij mogelijk te maken.

-Speeltuinvereniging Jan Steenlaan
-Brasserie de Trits
-Slagerij Matthijsen
-Bakkerij Olivers
-Chineesafhaalcentrum Hong Kong
-Fotoshoot Onno Tijsma
-Monkeytown Bussum
-HOF schoenen
-JUMBO Den Blanken
-Cafetaria Sofie
-SportZe Baarn
-Four Seasons
-Slagerij Bokma
-Boomer fashion
-Hap to Go
-Kiddie Kinderschoenen
-Schoonmaakbedrijf Lever
-Kwaliteitsstomerij Caronette
-IJssalon Bemer
-Stars by Daan
-Bouwbedrijf Gijs & van Cleef
-Pedicure Riet Tolboom
-Hairstudio Baarn
-Drogisterij Feijten
-Wim Hoogeveen herenmode
-Peter Frans Heek
-Haarknipjes en keycords Fourniturengroothandel.nl
-Een massage van Niek
-Nijhof Woonwarenhuis
-Sportcentrum  de Trits
-Herman Brink
-Grieks restaurant Olympia
-Gooise Bloembinderij
-Jeanscorner
-Nuvema uitvaartverzekeringen
-Kinderopvang Baarn glittertattoos
-Banketbakkerij Velthuizen
-Tempelaars Totaalbouw
-Cest Bon
-Ecoliscious Waterflesjes
-Ploeg IJzerwaren

De Ledenvergadering werd gisteren gehouden in de kleine vergaderzaal in de Trits. Het feit dat er extra stoelen bij moesten komen gaf aan dat de opkomst groter was dan dat we over het algemeen zien bij voorgaande ledenvergaderingen. Om 20:30uur opende voorzitter Marcel Verwoerd de Ledenvergadering. Het bestuur presenteerde de jaarrekening. Het positieve financiële beeld over 2017 was mede te danken door de inzet van leden om via acties geld te genereren. O.a. De Grote Clubactie, loterijen en het Sinterklaasfeest waren een succes. Een compliment aan de leden, sponsor- en evenementencommissie was op zijn plaats. Het bestuur rekent er dan ook op dat dit in 2018 een vervolg krijgt.

Tegenover dat positieve beeld staat het grote scheidsrechterprobleem bij de waterpolo-afdeling. De dreiging van het terugtrekken van seniorenteams is nog niet uit de lucht. Bestuur en de waterpolocommissie deden een zeer dringend beroep op de leden en ouders van jeugdleden om zich aan te melden als scheidsrechter! Nu direct interesse? Stuur een bericht aan de waterpolocommissie.

De ledenvergadering ging akkoord met de voorgestelde pilot voor één jaar om (toekomstige) waterpoloscheidsrechters een korting op de contributie te geven. De hoop is dat hiermee leden alsnog over de drempel gehaald kunnen worden en dat we het komend seizoen allemaal onze sport kunnen blijven spelen. De begroting geeft duidelijk aan dat de uitgaven voornamelijk bestaan uit huur aan de Trits en de afdracht aan de KNZB. Het bestuur is van mening en lichte het ook deze vergadering toe dat deze kosten gedragen moeten worden door de contributie van leden. De ledenvergadering liet zich informeren en ging akkoord met de voorgestelde contributieverhoging per 1 juli 2018.

Een algemeen belangrijk kritiekpunt was de samenwerking met de Trits (materiaal en financieel) en de toestand van het huidige scorebord. Het bestuur gaf aan het daarmee eens te zijn en hierover al in gesprek te zijn en dat voor 2018 te intensiveren. Op de begroting was inmiddels al een reservering voor het scorebord te zien. Maar sponsoring en/of andere financiële injecties zijn zeer hard nodig om het e.a. op korter termijn te realiseren.

Op de agenda stond ook een bestuurswisseling. Na vele jaren nam Eddy van der Dussen afscheid als bestuurslid. Als vader van zwemmende dochters rolde hij het vrijwilligerswerk bij de zwemafdeling binnen. En zo ging Eddy aan de slag met het organiseren van zwemwedstrijden, contact houden met collega zwemverenigingen, jureren, commissiewerk etc. Tevens wordt zijn constructieve bijdrage als bestuurslid zeer gewaardeerd. Naast Eddy nam ook Tijmen Pluimers afscheid als bestuurslid. Tijmen heeft een wat kortere tijd in het bestuur gezeten. Maar in die tijd heeft hij zich wel sterk gemaakt om de nodige veranderingen binnen de waterpolo-afdeling teweeg te brengen.
We zijn Eddy  en Tijmen zeer dankbaar voor het vele werk wat zij beiden hebben verzet voor het zwemmen (Eddy) en waterpolo (Tijmen). Uit handen van de voorzitter ontvingen beiden een persoonlijk kado voor hun inzet met daarop gevolgd een applaus van de aanwezige leden. Beide heren zult u nog zeker nog tegen blijven komen in het zwembad.

De beide heren werden opgevolgd door twee nieuwe leden. Voor de waterpolo-afdeling werd Patrick Terschegget unaniem gekozen als bestuurslid. Patrick is zeker geen onbekende binnen de waterpolo-afdeling. Actief speler, scheidsrechter, waterpolocommissielid en zet zich in voor zaken rondom sponsoring en financiële acties. Voor de zwemafdeling werd Corona Eijsbouts unaniem gekozen als bestuurslid. Als enthousiaste zwemouder en tijdwaarnemer loopt ze al een tijdje mee en is in voor een nieuwe uitdaging binnen de zwemafdeling. Beiden ontvingen een welkomstpresentje gevolgd door een applaus. We wensen Patrick en Corona veel plezier met hun bestuurswerkzaamheden voor de Vuursche. Om 22:00uur werd de ledenvergadering gesloten en nodigde voorzitter Marcel Verwoerd ieder uit voor een drankje en om ontspannen na te praten.

 

Jeroen Hof - Vuursche Internet Team

Zoals u al eerder in de agenda op onze website heeft kunnen lezen is op 11 april 2018 onze Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Naast de notulen en jaarverslagen, zal ook de jaarrekening over 2017 en de begroting voor 2018 worden voorgelegd. Leden zijn van harte uitgenodigd vanaf 20:00 uur in de kleine zaal (links naast de centrale kassa) van Sportcentrum De Trits.
De ledenvergadering start om 20.30 uur.

De Algemene Ledenvergadering is binnen de vereniging het hoogste orgaan en een goed moment voor alle leden om inspraak te hebben in de koers van hun club. Ook is het bij uitstek het moment om alle bestuursleden te ontmoeten. 

De agenda geeft aan dat er voldoende is te bespreken en er staat een contributieverhoging op de agenda. De financiële stukken liggen conform de vereniging statuten vooraf ter inzage bij de penningmeester en een half uur voor aanvang van de vergadering.

Leden zijn per e-mail persoonlijk uitgenodigd. In het bericht treft u een link waarmee u de vergaderstukken vooraf online kan lezen. Indien u deze e-mail niet heeft ontvangen? Verzoeken wij u een actueel e-mailadres aan de secretaris door te geven. Bij voorbaat dank.

Ik zie u allen graag op 11 april a.s. in de kleine zaal in Sportcentrum De Trits.


Met vriendelijke groet, namens het bestuur, Marcel Verwoerd (voorzitter)

Afgelopen zaterdag (10 februari 2018) mochten de twee teams die de meeste loten verkochten tijdens de Grote Clubactie hun prijzen "verzilveren".

De Pupillen o.11jr. verkochten samen 228 loten en de Pupillen o.13jr. verkochten samen 115 loten! Dankzij sponsor “RP Infra In Control” mochten beide teams gaan bowlen.

De 22 pupillen kregen tijdens en na het bowlen ook nog een drankje aangeboden en bewezen dat ze met (bowling) ballen op het droge ook prima overweg kunnen!!

De Vuursche heeft 1123,20 EURO opgehaald met De Grote Clubactie 2017! 468 loten zijn er verkocht dankzij 272 kopers, die de Vuursche een warm hart toedragen.